28 Aug 2012

A Handmade Natural Geo Board / Geo tabla
You all probably know what a geoboard is, and what it's used for. But, here, where we live, there are no geoboards in stores, so I decided to make one myself for V. I took a wood log and nailed some nails in it. Very simple. 

Geo tabla je tabla koja se uglavnom koristi kao matematičko sredstvo za usvajanje i vežbanje različitih koncepata iz geometrije, ali je nama zanimljvija za likovne igre. Budući da ih u našim radnjama nema, napravila sam jednu od jednog panja i malo eksera. Vrlo jednostavno. Nisam sigurna da li geo tabla mora da zadovoljava određene standarde (npr. određen razmak između eksera, pravilno rastojanje između njih i sl.) da bi se koristila za matematičke vežbe, ali kako je nama za sada potrebna da bismo pravili 'slike', nisam vodila računa o tome. Slike jesu geometrizovane, i da, naučili smo usput kako izgledaju trougao, četvorougao, itd, a ta usputna saznanja su nekako i najslađa, zar ne?


1 comment:

huana said...

Joj,već dugo imam na umu napravit tu geo tablu pa nikako... stalno se sama sebi ispričavam da nekak dobru dasku,moram kupit,...,ovo je super...ko da mora bit daska!