10 Jun 2012

Treasure Hunt / Potraga za blagom


Collecting small pieces of green glass that was polished by the sea became our main activity (and obssesion) these days at the beach. V and baby Z call them treasure. And even though it is not treasure at all, but ruther pieces of trash (broken glass bottles) they do shine and shimmer in the sea and sun. And if we realy want to see the beaty in all the small and rejected things around us, we can close one eye - and pretend that these small pieces of broken glass are some kind of magic on the beach. And so I joined this treasure hunt as well. Sakupljanje malih komadića zelenog stakla koje je more ispoliralo i uglačalo, je postalo naša glavna aktivnost (da ne kažem opsesija) ovih dana na plaži. V i beba Z ih zovu - blago! I iako to uopšte nije blago, več komadići smeća (slomljeno staklo od bačenih flaša) - veoma lepo svetlucaju i sjaje na suncu i moru. I ako baš hoćemo da se uživimo u lepoti malih i odbačenih stvari ali i da zažmurimo na jedno oko - primetićemo da pomalo deluju kao neka mala čarolija na plaži. Tako sam se i ja pridružila ovoj opsesivnoj potrazi za 'blagom'.After collecting some amount of treasure we make cave structures in the sand to hide it inside. After that - we dig the treasure, and sprinkle with water to make it even sparklier. We count it, we measure it's weight. All sorts of things. But what's most important of all is that it always inspires the play act of Peter Pan, captain Cook and his pirates that go for treasure hunts! You can guess - what is our favourite book these days!

Nakon što sakupimo određenu količinu blaga - pravimo pećine u pesku da bismo ga sakrili unutra. Zatim iskopavamo blago i posipamo vodom da bi postalo još sjajnije i svetlucavije na suncu! Ređamo ga, brojimo, merimo težinu, itd. Ali ono što je najvažnije od svega to je da ono uvek inspiriše neku vrstu kao-da-igre Petra Pana, kapetana Kuke i njegovih gusara koji idu u potragu za blagom. Pretpostavljam da možete pogoditi koja je naša omiljena knjiga ovih dana!
2 comments:

gospodja Tralalalinski said...

Moja omiljena zabava na plazi, moram negde pokazati moju kolekciju staklica :)
divno je sto su malisani primetili lepotu u jednom komadicu polomljenog stakla, koja i mene fascinira.

Make and Play said...

:)