22 Jun 2012

Sea shells, plaster cast / Odlivci školjki u gipsu
Here are some sea shells that we collected when we were at the beach the last time. Both V and baby Z like to play with them a lot. And they are great for learning different things as well - about sea creatures, shapes, textures, we can count them, sort them in different ways, use them as coins, treasure, food, etc. in pretend play, just to name some.
Ove školjke smo sakupili na plaži poslednji put kad smo bili na moru. I V i beba Z vole da se igraju sa njima, jer se s njima mogu igrati na različite načine i što šta naučiti: npr. o morskim životinjama, oblicima, teksturama, mogu se brojati, sortirati na različite načine, mogu se koristiti kao novčići, blago ili hrana u igrama pretvaranja, da navedem samo neke.
A few days ago V and I made some plaster casts from them. It may seem as a difficult process, but actually it is very very simple.
Pre nekoliko dana V i ja smo naparvili odlivke (kopije) školjki u gipsu. To zvuči kao komplikovan proces, ali zapravo je vrlo vrlo jednostavan.
You will need some plasticine or clay to make the molds, and some plaster powder. 
To make the mold you simply make a plasticine or clay tile that is about 1 cm thick, press the shell in it, and take the shell out. The mold is done.  
Biće vam potrebno malo plastelina ili gline da napravite kalupe, i malo gipsa u prahu.
Da biste napravili kalup jednostavno napravite pločicu od plastelina ili gline debljine oko 1 cm, utisnite školjku, izvadite je pažljivo i to je to - kalup je gotov. Ja sam sa spoljne ivice pločica stavila "ogradicu" od plastelina, kako se gips, koji je tečan, ne bi prelivao sa strane.
After that you have to fix the plaster. Fixing plaster is very easy: sift the plaster powder slowly into the container with water until it forms a mountain above the water surface. Then mix it and pour it into the mold. Leave it for 15 minutes, and take the plaster cast out. And that's it.
Nakon toga se priprema gips. Priprema gipsa je vrlo jednostavna: sipajte gips polako u posudu sa vodom sve dok se ne pojavi "ostrvce" od gipsa iznad vode, a zatim promešajte.
Dobijena smesa treba da bude gustine malo gušćeg jogurta. Sipajte smesu u pripremljene kalupe. Ostavite da odstoji oko 15 minuta, ili dok se gips potpuno ne stvrdne, a zatim izvadite gipsane odlivke iz kalupa. I to je to. 

No comments: