25 Sep 2011

A Spider Web / Paukova mreža
Did I mention already that V is crazy about animals? Every day, all day long, he is pretending to be some animal. Can you imagine how happy and excited he was when papa said he was going to make him a big spider web, so he could climb like a real spider?

Da li sam već pomenula da je V lud za životinjama? Svaki dan, po ceo dan imitira neku životinju. Zamislite onda, koliko je bio uzbuđen i srećan kada mu je tata rekao da će napraviti veliku paukovu mrežu, po kojoj će moći da se penje kao pravi pauk.


This was a completly hand-made project and papa V enjoyed the whole process: going into the woods, finding a dry tree that could be used for the frame-construction, pulling the tree down, processing it: measuring, cutting, sanding it, and constructing! And finally, lacing the rope.

Tata V je uživao u svakom koraku izrade mreže - odlaženju u šumu, traženju i pronalaženju najadekvatnijeg drveta za ram za mrežu, obaranju drveta, njegovoj obradi: merenju, sečenju, šmirglanju i konstruisanju rama. I konačno, u razapinjanju i preplitanju kanapa

Both papa V and I love wood. And we both love things made of wood. They are so noble, vibrant, live. Just look at those beautiful colors! I suppose that working with wood, and creating things out of wood is a great pleasure. Maybe as much as climbing a natural spider web? And we are so lucky to have an opportunity to do so!

Tata V i ja obožavamo drvo. Obožavamo predmete izrađene od drveta. Oni su prirodni, plemeniti i živi. Prelepih boja! Pretpostavljam da je rad sa drvetom i izrađivanje predmeta od drveta veliko zadovoljstvo. Možda isto onoliko koliko i penjanje jednog pauka - u zelene visine!


(photos by papa V)

3 comments:

gospodja Tralalalinski said...

ne prestajete da me odusevljavate!

sa75ra said...

sve pohvale za izbor poklona, ideje i sve pohvale tati V-u !!!

Make and Play said...

Hvala!